Bạn đã xem

iPhone 16 có thể Camera lại được đặt dọc

chí thức | 25/05/2023

Chúng ta vẫn chưa có thời gian để xem iPhone 15, vẫn còn vài tháng nữa mới đến ngày ra mắt, nhưng ngày càng có nhiều tin đồn về dòng tiếp theo, iPhone 16.

MacRumors, với một liên kết đến tài khoản Twitter @URedditor, báo cáo rằng các mẫu điện thoại thông minh đơn giản hơn của Apple vào năm tới có thể có vị trí đặt camera dọc giống như lần cuối được thấy trên iPhone 12  Cần Thơ và iPhone 12 mini Cần Thơ. Những thay đổi như vậy cũng sẽ áp dụng cho phiên bản lớn hơn của iPhone 16 Plus Cần Thơ.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng với sự xuất hiện của iPhone 13 Cần Thơ và iPhone 13 mini Cần Thơ, công ty đã bắt đầu đặt ống kính máy ảnh theo đường chéo, điều này vẫn giữ nguyên trên iPhone 14 Cần Thơ và iPhone 14 Plus Cần Thơ, và rất có thể sẽ tiếp tục với các mẫu của năm nay.

Như nguồn ghi chú, một sự thay đổi như vậy “sẽ làm cho thiết bị được nhận dạng ngay lập tức là kiểu máy mới nhất”.

Với việc phát hành iPhone 13 Cần Thơ, công ty đã biện minh cho sự thay đổi vị trí của camera bằng một số tính năng kỹ thuật cho phép cải thiện hệ thống. Rõ ràng, trước khi phát hành iPhone 16 Cần Thơ vào năm sau, toàn bộ bộ phận camera sẽ được cập nhật. Có lẽ họ cũng sẽ cho phép bạn thay đổi lại thiết kế tổng thể của phần tử này.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng với sự xuất hiện của iPhone 13 Cần Thơ và iPhone 13 mini Cần Thơ, công ty đã bắt đầu đặt ống kính máy ảnh theo đường chéo, điều này vẫn giữ nguyên trên iPhone 14 Cần Thơ và iPhone 14 Plus Cần Thơ, và rất có thể sẽ tiếp tục với các mẫu của năm nay.

Như nguồn ghi chú, một sự thay đổi như vậy “sẽ làm cho thiết bị được nhận dạng ngay lập tức là kiểu máy mới nhất”.

Với việc phát hành iPhone 13 Cần Thơ, công ty đã biện minh cho sự thay đổi vị trí của camera bằng một số tính năng kỹ thuật cho phép cải thiện hệ thống. Rõ ràng, trước khi phát hành iPhone 16 vào năm sau, toàn bộ bộ phận camera sẽ được cập nhật. Có lẽ họ cũng sẽ cho phép bạn thay đổi lại thiết kế tổng thể của phần tử này.

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng