Danh sách sản phẩm

   iPhone   

 
Tên máy Thông tin

Giá giảm

(1-10/9)

Giá gốc  
iPhone 15 Prm
(New)
Màu: Tự nhiên
DL: 256GB
Pin: 100%

 

34tr990  
iPhone 15 Prm
(New)
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 100%

 

34tr990  
iPhone 15 Prm
(New)
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 100%

 

34tr990  
iPhone 15 Prm
(New)
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 100%

 

34tr990  
iPhone 15 Prm
(New)
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 100%

 

34tr990  
iPhone 15 Pro
(New)
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 100%

 

31tr990  
iPhone 15 Pro
(New)
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 100%

 

28tr990  
iPhone 14 Prm New
(314272)
Màu: Tím
DL: 128GB
Pin: 100%

Còn 26tr390

29tr990  
iPhone 14 Plus New
(848766)
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 100%

Còn 21tr600

24tr990  
iPhone 14 New
(356948)
Màu: Tím
DL: 128GB
Pin: 100%

Giảm 3tr090

Còn 18tr900

21tr990  
iPhone 14 New
(431904)
Màu: Tím
DL: 128GB
Pin: 100%

Giảm 3tr090

Còn 18tr900

21tr990  
iPhone 14 Prm
(442884) L2
Màu: Tím
DL: 256GB
Pin: 87%

Giảm 5tr

Còn 26tr590

32tr990  
iPhone 13
(249960) New
Màu: Hồng
DL: 128GB
Pin: 100%

Giảm 3tr2

Còn 16tr700

18tr900  
iPhone 13 Pro
(691846) L3
Màu: Vàng
DL: 128GB
Pin: 91%

Còn 17tr090

19tr5  
iPhone 13
(960609) L1
Màu: Xanh lá
DL: 128GB
Pin: 90%

 

15tr900  
iPhone 13
(906171) L3
Màu: Đen
DL: 256GB
Pin: 100%

Còn 15tr290

17tr300  
iPhone 13
(964071) L3
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 88%

Còn 14tr390

17tr300  
iPhone 13
(607005) L2
Màu: Đỏ
DL: 128GB
Pin: 95%

Còn 15tr100

15tr300  
iPhone 13
(934823) L3
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 86%

Còn 14tr390

15tr300  
iPhone 12 Prm
(728382) L2
Màu: Xanh
DL:256Gb
Pin:90%
Còn 17tr990 17tr990  
iPhone 12 Prm
(730994) L2
Màu: Xanh
DL:256Gb
Pin:91%
Còn 17tr990 17tr990  
iPhone 12 Prm
(312687) L2
Màu: Vàng
DL:256Gb
Pin:90%
Còn 17tr990 17tr990  
iPhone 12 Prm
(772572) L2
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 77%

Còn 17tr090

17tr000  
iPhone 12 Prm
(107726) L3
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 88%

Còn 16tr190

17tr000  
iPhone 12 Prm
(665122) L3
Màu: Vàng
DL: 128GB
Pin: 90%

Còn 16tr190

17tr000  
iPhone 12 Prm
(215691) L3
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 87%

Còn 17tr090

17tr000  
iPhone 12 Prm
(828257) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 93%

Còn 17tr090

17tr000  
iPhone 12 Pro
(913789) L2
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 87%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(221818) L2
Màu: Vàng
DL: 128GB
Pin: 90%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(079612) L1
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 100%

 

15tr900  
iPhone 12 Pro
(689316) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 83%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(658600) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 90%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(245010) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 85%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(063496) L2
Màu: Xanh
DL: 128GB
Pin: 99%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(530695) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 89%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(980522) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 88%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(887480) L2
Màu: Đen
DL: 128GB
Pin: 83%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(116358) L2
Màu: Trắng
DL: 128GB
Pin: 87%
  15tr100  
iPhone 12 Pro
(317102) L3
Màu: Đen
DL: 256GB
Pin: 86%
  15tr290  
iPhone 12 Pro
(184776) L4
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 85%
Còn 13tr790 15tr290  
iPhone 12
(850387) L1
Màu: Trắng
DL: 64GB
Pin: 90%
  11tr990  
iPhone 12
(990298) L1
Màu: Xanh
DL: 64GB
Pin: 91%
  11tr990  
iPhone 12
(403044) L2
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 93%
Còn 11tr390 11tr990  
iPhone 12
(590270) L2
Màu: Xanh
DL: 64GB
Pin: 92%
Còn 11tr390 11tr990  
iPhone 12
(753117) L2
Màu: Tím
DL: 64GB
Pin: 91%
Còn 11tr390 11tr990  
iPhone 12
(229300) L2
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 92%
Còn 11tr390 11tr990  
iPhone 11 Prm
(761569) L3
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 83%

Còn 13tr090

14tr190  
iPhone 11 Prm
(178139) L3
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 79%

Còn 13tr090

14tr190  
iPhone 11 Prm
(072042) L2
Màu: Trắng
DL: 512GB
Pin: 88%

 

14tr790  
iPhone 11 Prm
(172023) L2
Màu: Vàng
DL: 512GB
Pin: 87%
  14tr790  
iPhone 11 Prm
(080812) L2
Màu: Trắng
DL: 256GB
Pin: 91%

Còn 13tr790

14tr190  
iPhone 11 Prm
(314569) L2
Màu: Vàng
DL: 256GB
Pin: 87%

Còn 13tr790

14tr190  
iPhone 11 Prm
(525080) L2
Màu: Trắng
DL: 256GB
Pin: 88%

Còn 13tr790

14tr190  
iPhone 11 Prm
(347439) L2
Màu: Đen
DL: 256GB
Pin: 83%

Còn 13tr790

14tr190  
iPhone 11 Prm
(034689) L2
Màu: Trắng
DL: 64GB
Pin: 91%

Còn 11tr890

12tr500  
iPhone 11 Prm
(676304) L2
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 92%

Còn 13tr790

14tr190  
iPhone 11 Prm
(275422) L2
Màu: Trắng
DL: 256GB
Pin: 85%

Còn 13tr790

14tr190  
iPhone 11 Prm
(481289) L2
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 85%

Còn 11tr890

12tr500  
iPhone 11 Pro
(738155) L3
Màu: Xanh
DL: 256GB
Pin: 81%

 

10tr790  
iPhone 11 Pro
(081897) L2
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 87%

 

10tr390  
iPhone 11 Pro
(339285) L2
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 100%

 

10tr390  
iPhone 11
(386712) L2
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 100%

 

9tr000  
iPhone 11
(369808) L3
Màu: Đỏ
DL: 128GB
Pin: 100%

 

10tr390  
iPhone 11
(425816) L2
Màu: Tím
DL: 64GB
Pin: 100%

 

9tr000  
iPhone 11
(958042) L3
Màu: Tím
DL: 128GB
Pin: 87%

 

9tr890  
iPhone 11
(474085) L1
Màu: Tím
DL: 64GB
Pin: 90%

 

9tr500  
iPhone 11
(394064) L4
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 78%

 

7tr790  
iPhone 11
(247098) L2
Màu: Xanh
DL: 64GB
Pin: 87%

 

9tr090  
iPhone 11
(559564) L2
Màu: Tím
DL: 128GB
Pin: 87%

 

10tr390  
iPhone 11
(457153) L2
Màu: Trắng
DL: 64GB
Pin: 81%

 

9tr090  
iPhone 11
(948978) L2
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 89%

 

9tr090  
iPhone 11
(826293) L5
Màu: Tím
DL: 64GB
Pin:

 

6tr990  
iPhone XS Max
(180311) L1
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 91%

 

8tr990  
iPhone XS
(565336) L2
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 89%

 

6tr590  
iPhone XS
(002692) L2
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 86%

 

6tr590  
iPhone XS
(491819) L2
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 100%

 

6tr590  
iPhone XS
(217107) L1
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 100%

 

6tr990  
iPhone XS
(265715) L1
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 100%

 

6tr990  
iPhone XS
(425345) L2
Màu: Trắng
DL: 64GB
Pin: 93%

 

6tr590  
iPhone XS
(195493) L2
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 97%

 

6tr590  
iPhone XS
(446071) L2
Màu: Trắng
DL: 64GB
Pin: 94%

 

6tr590  
iPhone XS
(304042) L1
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 98%

 

6tr990  
iPhone XS
(841775) L1
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 96%

 

6tr990  
iPhone XS
(348554) L2
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 99%

 

6tr590  
iPhone XR
(190423) L1
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 100%
Còn 6tr900 7tr400  
iPhone XR
(922755) L1
Màu: Vàng
DL: 64GB
Pin: 100%
Còn 6tr900 7tr400  
iPhone XR
(652637) L3
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 100%
Còn 6tr290 7tr400  
iPhone SE
(737714) L1

Màu: Trắng
DL: 64
GB
Pin: 92%

  5tr900  
iPhone SE
(247560) L2

Màu: Đỏ
DL: 64
GB
Pin: 86%

  5tr690  
iPhone SE
(201747) L3

Màu: Trắng
DL: 64
GB
Pin: 91%

Còn 5tr390 5tr600  
   
iPhone 12 Pro lock
(192601)

Màu: Vàng
DL: 128GB

Pin: 86%

Giảm 5tr400
Còn 10tr500
15tr900  
iPhone X
(632590) L5
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 100%
Còn 5tr 7tr400  
iPhone 8 Plus
(403115)
Màu: Trắng
DL: 256GB
Pin: 100%

Giảm 1tr4

Còn 3tr500

4tr900  
iPhone 8 Plus
(838926)
Màu: Đen
DL: 64GB
Pin: 92%

 

4tr350  
iPhone 7+
(949345)
Màu: Hồng
DL: 128GB
Pin:
  ?  
iPhone 7+
(376887)
Màu: Vàng
DL: 32GB
Pin: 99%
  2tr900  
iPhone 7g
(212777)
Màu: hồng
DL: 32GB
Pin: 100%
  ?  
iPhone 5C Màu: Trắng
DL: 16GB
  600K  
   

iPad Pro

(424788)

Màu: Hồng
DL: 32GB
  6tr400  

iPad Pro

(551047)

Màu: Hồng
DL: 32GB
  6tr400  
   

iPad Pro

(RCKD6J)

Màu: Đen
DL: 64GB
  7tr900  
   Samsung     
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
Galaxy S23 Ultra
(447915)
Màu: Xanh
DL: 8/256GB

 

31tr990  
Galaxy M53 5G
(592327)
Màu: Xanh
DL: 8/256GB

Giảm 3tr590

Còn 8tr900

12tr490  
Galaxy A54 5G
(782443)
Màu: Xanh vàng
DL: 8/128GB

Giảm 500k

Còn 9tr590

10tr490  
Galaxy A33 5G
(934889)
Màu: Cam
DL: 6/128GB

Giảm 500k

Còn 6tr190

7tr290  
Galaxy A54 5G
(941750)
Màu: Đen
DL: 8/256GB

Giảm 1tr600

Còn 9tr890

11tr490  
Galaxy A14
(182897)
Màu: Trắng
DL: 6/128GB

Giảm 740k

Còn 4tr250

4tr990  
Galaxy A04
(217666)
Màu: Hồng
DL: 3/32GB

Giảm 500K

Còn 2tr490

2tr990  
Galaxy A04
(365970)
Màu: Xanh
DL: 3/32GB

Giảm 500K

Còn 2tr490

2tr990  
Galaxy A04s
(3514591)
Màu: Đen
DL: 4/64GB

Giảm 500K

Còn 3tr450

3tr990  
Galaxy A04s
(931774)
Màu: Hồng
DL: 4/64GB

Giảm 500K

Còn 3tr450

3tr990  
Galaxy A04s
(899921)
Màu: Hồng
DL: 4/64GB

Giảm 500K

Còn 3tr450

3tr990  
Galaxy A53 5G
(503768)
Màu: Trắng
DL: 8/256GB

Giảm 2tr5

Còn 8tr990

11tr490  
Galaxy A53 5G
(917094)
Màu: Hồng cam
DL: 8/128GB

Giảm 2tr5

Còn 7tr990

10tr490  
Galaxy A34 5G
(456289)
Màu: Lime
DL: 8/128GB

Giảm 1tr1

Còn 7tr390

8tr490  
Galaxy A34 5G
(386809)
Màu: Silver
DL: 8/128GB

Giảm 1tr1

Còn 7tr390

8tr490  
Galaxy A14
(181002)
Màu: Tím
DL: 4/128GB

Giảm 500k

Còn 3tr990

4tr490  
   
Galaxy S20+
(236060)
Màu: Đỏ
DL: 12-256GB
  7tr900  
Galaxy S20+
(528627)
Màu: Đỏ
DL: 12-256GB
  7tr900  
Galaxy S20+
(286318)
Màu: Đỏ
DL: 12-256GB
  7tr900  
   
Galaxy A72
(787229)
Màu: Đen
DL: 8-256GB
Giảm 5tr490
Còn 6tr500
11tr990  
Galaxy s22
(516574)
Màu: Đen
DL: 8/128GB
  7tr500  
Galaxy s21 Fe
(097298)
Màu: Xanh
DL: 6/128GB
  6tr500  
   Oppo     
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
Oppo Pad
(100194)
Màu: Xám
DL: 4/64GB
Giảm 300K
Còn 6tr390
6tr690  
Reno8 T 5G
(322272)
Màu: Đen
DL: 8/256GB
Giảm 1tr1
Còn 9tr890
10tr990  
Reno8 T 5G
(080272)
Màu: Vàng
DL: 8/128GB
Giảm 1tr1
Còn 8tr890
9tr990  
Reno10 Pro 5G
(063012)
Màu: Xanh
DL: 8/256GB
  10tr990  
   
Reno 8T 4G
(313571)
Màu: Đen
DL: 8-256GB
Giảm 1tr590
Còn 6tr900
8tr490  
Reno 8T 5G
(649930)
Màu: Đen
DL: 8-256GB
Giảm 2tr490
Còn 8tr500
10tr990  
   
Reno7
(835491)
Màu: Xanh
DL: 8-256GB
Giảm 1tr990
Còn 6tr
7tr990  
   Realme     
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
Realme C25y
(628253)
Màu: Xám
DL: 4/64GB

Giảm 700k

Còn 3tr990

4tr690  
Realme C25y
(724151)
Màu: Xanh
DL: 4/64GB

Giảm 700k

Còn 3tr990

4tr690  
Realme C55
(796711)
Màu: Vàng
DL: 8/256GB
Giảm 300k
Còn 5tr690
5tr990  
Realme C55
(536517)
Màu: Đen
DL: 6/128GB
Giảm 300k
Còn 4tr690
4tr990  
   
Realme C25Y
(755775)
Màu: Xám
DL: 4/64GB
Giảm 1tr
Còn 3tr690
4tr690  
    Vivo     
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
   
Vivo Y53S
(708072)
Màu: Xanh tím
DL: 8/128GB
Giảm 4tr040 
Còn 2tr950
6tr990  
         
   Xiaomi     
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
Redmi 10 5G
(657809)
Màu: Xám
DL: 4/64GB

Giảm 500k

Còn 4tr290

4tr790  
Redmi 10 5G
(466441)
Màu: Xám
DL: 4/64GB

Giảm 500k

Còn 4tr290

4tr790  
Poco M3 Pro
(343792)
Màu: Đen
DL: 6/128GB

Giảm 300k

Còn 4tr690

4tr950  
Mi 11 Lite 5G
(774069)
Màu: Đen
DL: 8/128GB

Giảm 3tr1

Còn 7tr390

10tr490  
Redmi 10C
(942403)
Màu: Đen
DL: 4/64GB

Giảm 200k

Còn 3tr450

3tr690  
Redmi Note 12s
(983701)
Màu: Blue
DL: 8/256GB

Giảm 1tr2

Còn 5tr490

6tr690  
Xiaomi 11T Pro
(508001)
Màu: Xám
DL: 12/256GB

Giảm 3tr5

Còn 11tr490

14tr990  
Redmi Note 11
(297620)
Màu: Xanh Dương
DL: 4/128GB

Giảm 1tr

Còn 3tr990

4tr990  
Redmi Note 11
(730427)
Màu: Xanh Dương
DL: 4/128GB

Giảm 1tr

Còn 3tr990

4tr990  
Mi 10T Pro 5G
(971718)
Màu: Bạc
DL: 8/256GB

Giảm 2tr

Còn 10tr990

12tr990  
Mi 10T Pro 5G
(998139)
Màu: Bạc
DL: 8/256GB

Giảm 2tr

Còn 10tr990

12tr990  
Mi 10T Pro 5G
(982752)
Màu: Bạc
DL: 8/128GB

Giảm 2tr

Còn 9tr990

11tr990  
Redmi Note 12
(804568)
Màu: Gold
DL: 8/128GB

Giảm 700k

Còn 5tr090

5tr790  
Redmi Note 12
(121168)
Màu: Xám
DL: 4/128GB

Giảm 900k

Còn 4tr090

4tr990  
Redmi Note 12
(121168)
Màu: Xám
DL: 4/128GB

Giảm 900k

Còn 4tr090

4tr990  
Redmi Note 12
(269247)
Màu: Xanh
DL: 12/256GB

 

   
   
Redmi Note 9
(130169)
Màu: Đen Xanh
DL: 4-128GB
Giảm 1tr490
Còn 3tr500
4tr990  
   Nokia     
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
Nokia G11 Plus
(598915)
Màu: Xám
DL: 3/32GB
Giảm 400k
Còn 2tr990
3tr390  
   
   Khác    
Tên máy Thông tin Giá giảm Giá gốc  
Rog Phone 5s
(315730)

Màu: Trắng

Bộ nhớ: 8/128

  8tr9  
Mastel Tab 10.1 Pro
(012995)

Màu: Bạc

Giảm 300k

Còn 3tr390

3tr690  
Mastel Tab 10.1 Pro
(876275)

Màu: Gold

Giảm 300k

Còn 3tr390

3tr690  
Mastel Tab 10.1 Pro
(880210)

Màu: Gold

Giảm 300k

Còn 3tr390

3tr690  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng