Bạn đã xem

Cách đặt bài hát bất kỳ làm âm báo thức trên iPhone

Nguyễn Tuấn Kiệt | 16/12/2022

Ứng dụng Đồng hồ cung cấp một số âm báo thức để lựa chọn, nhưng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi bị đánh thức bởi những âm thanh mặc định, thì giờ đây bạn sẽ rất vui khi biết rằng bạn có thể sử dụng âm nhạc của chính mình làm âm báo thức. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một bài hát từ ứng dụng Nhạc hoặc Apple Music làm âm báo thức trên iPhone của bạn.

 

Cách đặt bài hát bất kỳ làm âm báo thức trên iPhone

 

 

Sử dụng bài hát làm âm báo thức trên iPhone

1. Mở ứng dụng Đồng hồ và chạm vào Báo thức.

2. Chọn một báo thức hiện có hoặc nhấn vào nút dấu cộng để tạo một báo thức mới.

3. Nhấn vào Âm báo.

4. Cuộn lên và bạn sẽ thấy tiêu đề Bài hát liệt kê một vài bản nhạc ngoại tuyến của bạn. Chọn một từ đó hoặc nhấn Chọn một bài hát.

5. Đi qua bản nhạc Đã thêm gần đây của bạn hoặc chọn một tùy chọn như Đã tải xuống và nhấn vào tên bản nhạc. Bây giờ nó sẽ xuất hiện dưới tiêu đề Bài hát.

6. Nhấn vào Quay lại từ trên cùng bên trái. Bây giờ hãy đảm bảo thời gian báo thức và các cài đặt khác là chính xác. Cuối cùng, nhấn Lưu.

Bạn đã đặt thành công báo thức iPhone với bài hát mong muốn làm âm báo. Khi báo thức đổ chuông, nó sẽ phát bài hát đó. Nếu bạn không thể chọn bài hát, hãy mở ứng dụng Nhạc và đảm bảo bài hát được tải xuống để sử dụng ngoại tuyến.

Ghi chú: Bài hát đã chọn sẽ chỉ hoạt động như âm báo thức trên iPhone chứ không phải Apple Watch của bạn.

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng