Bạn đã xem

Biểu tượng 5G+ trên điện thoại nghĩa là gì?

Chí Thức | 04/07/2023

Khi nhìn vào góc trên cùng của điện thoại, bạn thấy gì? Khi nâng cấp lên Android 11 hoặc iOS 14, bạn sẽ thấy "5G", "5G+" hoặc "5G E" nếu bạn đã kết nối với đúng mạng. Nhưng chính xác những biểu tượng này có ý nghĩa gì? Chúng không chỉ cho biết bạn có đang sử dụng 5G hay không mà còn cho biết bạn đang kết nối với loại mạng nào.

3GPP (những người đã tạo ra tiêu chuẩn 5G) đã chọn nhiều dải tần số để cung cấp 5G. Đây là giải pháp tốt nhất cho các nhà mạng vì họ có thể triển khai 5G theo cách vừa nhanh vừa ít tốn kém hơn. Thật không may, các tần số này mang lại trải nghiệm khác trên 5G, dẫn đến nhiều biểu tượng.

Các biểu tượng 5G khác nhau


Nếu điện thoại của bạn có modem 5G, bạn sẽ thấy một trong hai biểu tượng: 5G hoặc 5G+. 5G có nghĩa là điện thoại của bạn hiện được kết nối với 5G NR trên tần số dưới 6 GHz. Các dải trong phạm vi này cung cấp vùng phủ sóng tốt hơn nhưng tốc độ chậm hơn. Tần suất càng cao, tốc độ tải xuống của bạn càng nhanh.

Thật không may, biểu tượng này sẽ không cho bạn biết bạn đang kết nối với 5G băng tần thấp (dưới 1 GHz) hay băng tần trung bình (1–7,125 GHz), nhưng kiểm tra tốc độ nhanh sẽ cho bạn ý tưởng sơ bộ, như thấp băng tần có tốc độ tải xuống là 30–250 Mb/giây và băng tần trung bình là 100–900 Mb/giây.


Sau đó là 5G+. Nếu bạn đủ may mắn để nhìn thấy biểu tượng này trên thanh trạng thái của mình, hãy vui mừng — bạn có quyền truy cập vào kết nối nhiều gigabit. 5G+ cho biết bạn đã kết nối với tháp mmWave 5G NR, đài phát thanh tầm ngắn mang lại tốc độ chóng mặt. Thực hiện kiểm tra tốc độ sẽ cho thấy tốc độ tải xuống là 1–3 Gbps. Đối với bối cảnh, 4G LTE trung bình khoảng 0,025 Gbps trên hầu hết các nhà mạng Hoa Kỳ.

Đối với những người dùng Verizon, bạn có thể thấy 5G UWB trên thanh trạng thái. Đây là tên tiếp thị cho mạng mmWave của nó và giống với 5G+.

Thế còn 5G E thì sao?

Rất tiếc phải cho bạn biết, nhưng nếu bạn thấy 5G E, thì bạn không sử dụng mạng 5G. Biểu tượng này là 5G giả và trên thực tế, bạn đã kết nối với mạng LTE Advanced. Bạn có thể thấy tốc độ nhanh hơn mạng 4G thông thường nhưng không bằng 5G hoặc 5G+. Thật không may, Android 11 đã thêm biểu tượng này và AT&T đã đưa biểu tượng này vào thanh trạng thái của một số điện thoại.

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng